Hänvisning gällande personuppgifter

Det är viktigt för oss att skydda våra kunders integritet och deras personuppgifter. Denna aspekt påverkar hur vi planerar och omsätter våra affärsaktiviteter.

Vår personuppgiftspolicy följer de bestämmelser som finns i den tyska personuppgiftslagen (BDSG, Bundesdatenschutzgesetz) samt övriga föreskrifter gällande personuppgifter på Internet.

Vi samlar bara in personrelaterade uppgifter om dig med din vetskap och ditt godkännande. Dessa uppgifter används, samlas in och bearbetas endast för interna ändamål.

Vi har omsatt världsomspännande säkerhetsbestämmelser och -åtgärder för att skydda de av oss lagrade personrelaterade uppgifterna från förstörelse och förlust.

Vi vidarebefordrar inga personuppgifter till tredje part.

Du har rätt att på begäran få uppgift om de personrelaterade uppgifter som har sparats om dig. Vidare har du rätt att korrigera, spärra eller radera oriktiga uppgifter. När du på vår hemsida hämtar sidor och uppgifter, eller när du skickar uppgifter om dig själv vill vi informera om att detta sker osäkert.

Uppgifterna kan alltså ses av obehöriga, eller förfalskas. Har du vidare frågor når du oss under info[at]skarstedt-co.se .

Skarstedt + Co. AB Fraktflygargatan 7 12830 Skarpnäck Tel. +46 8 88 45 00 info[at]skarstedt-co.se